جوک

طنز

پیامک ها

مرامنامه خرید بک لینک شرکت نرم افزاری عارف رایانه ویکیوز

به سایت تفریحی جوک های 20 خوش آمدید

به دلیل بروز بودن سایت از صفحات دیگر هم بازدید کنید

جوک های بیست را با فرستادن جوک های خود یاری کنید

به بعضی ها باید گفت یه مدل متن خنده داره که میتونیم برای خندیدن خودمون و خندوندن دیگران ازش استفاده کنیم .

توی این مدل پیامها با خنده حرفمونو به بعضی ادمها با ویژگی های منفی میگیم . گاهی این مدل پیاما خیلی به درد میخوره.

در این بخش از سایت جوک های بیست تعدادی پیام به بعضی ها باید گفت جالب براتون گرداوری کردیم . امیدواریم که ازش لذت ببرید .

به بعضیا باس گفت

به بعضیا باس گفت

 به بعضی ها باید گفت

بـــه یـــه ســریام باس گفــت مــــا از زنــــده هآشَـــم نمــــیترسیـــــم چــه برســـه بـــه تـــو کـــه جـــزء اَمـــواتی بــرامــــــون الفـــــــــــــاتحه

به بعضیا باس گفت

ﺑـه ﺑـــﻀﯿـﺂﻡ ﺑـﺂﺱ ﮔﻔﺖ ؛ ﺑﻨــــــــــﺪﺁﺯ ﺩﻧـــﺪﻩ ﯾــــــــــﮏ ﯾـه ﺧـــــــــﻮﺭﺩﻩ ﺳﻨﮕﯿــــــــــﻦ ﺑـﺂﺷــــــــــــــی

به بعضیا

به بعضی ها

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﭘﺎ ﻭﺍﮔﯿﺮﻡ ، ﺑﻪﭘﺎ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻧﮕﯿﺮﻡ !

به بعضیام باس گفت

به بعضیام باس گفت : عزیزم میبینم خوب ست کردی … . . . . . — اخلاق گندت با قیافه نحست

به بعضیام باید گفت

به بعضیام باید گفت : عـــزیـــزم …. اگــه واســـه بقیـــه شــاخــه رزی … واســـه مــــا شــــاخ بـــــزی …

به بعضیا باید گفت که

به بعضیا باید گفت که : بى زحمت دست به دست … خودتو گموگور کن نبینمت …

به بعضی ها باید گفت

به بعضی ها باید گفت : احتراما عطف به قیافه نحست … تقدیم میگردد بیلاخ اندازه شصتت …

به بعضی ها باید گفت

به بعضی ها باید گفت : تو توی بلاک لیستامم جا نداری چه برسه به دلم …0

به بعضی هام باس گفت

به بعضی هام باس گفت : تویی که نبود یه ذره درکت همون بهتر بیاد خبر مرگت

به بعضی ها باید گفت

به بعضی ها هم باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید

به بعضی ها باید گفت

به بعضی ها هم باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید

پیامک به بعضی ها باید گفت

بــه بــعــضــیــا بــایــد گــفــت مــن تــو گــوش کــســایی زدم کــه تـــو زنــگ خـــونـــشـــونـــو نــمــیــتــونــی بــزنــی و در ری

به بعضی ها باید بگی

بعضیها یار نیستن.. بارَن!! وقتی که میرن، آدم سبک میشه…!

به بعضیام باید بگی

به بعضی ها باید بگی: یه کپی از قیافت ببر بانک کشاورزی وام خشک سالی میدن