پسر دهه ۶۰ :دارم میرم جبهه

پسر دهه ۷۰ :دارم میرم دختر بازی

پسر دهه ۸۰ :دارم میرم بیمارستان سم زدایی

سرگذشت دختران و پسران

دختر دهه ۶۰ : مرد باید با اخلاق باشه

دختر دهه ۷۰ :مرد باید تحصیلکرده باشه

دختر دهه ۸۰ :مرد باید پولدار باشه

طنز مقایسه دختران و پسران

پسر دهه ۶۰ :شریعتی می خواند

پسر دهه ۷۰ :شاملو می خواند

پسر دهه ۸۰ :هری پاتر می خواند

مقایسه دختر و پسر

دختر دهه ۶۰ :دختر بدون بکارت باید بره بمیره

دختر دهه ۷۰:اشتباه بزرگی کردم خاک تو سرم

طنز مقایسه دختران و پسران مختلف

پسر دهه ۶۰ :مرگ بر اثر جنگ با عراق

پسر دهه ۷۰ :مرگ بر اثر تصادف با موتور و ماشین

پسر دهه ۸۰ :مرگ بر اثر اور دز و سنکوپ بر اثر استعمال هرویین و ایدز و سوانح رانندگی

طنز خنده دار جدید

دختر دهه ۶۰:امامزاده معصوم ودیگر امامزاده ها را شفیع می کرد دعا و نذر
می کرد وبالاخره حاجت دل خود را می گرفت طنز مقایسه دختران و پسران

دختر دهه ۷۰ :پیش رمال و دعا نویس می رفت و حاجت خود را طلب می کرد.

دختر دهه ۸۰ :در شرکت های خصوصی به هر نحو که شده ازدواج میکند

طنز جدید خنده دار

پسر دهه ۶۰ :پیکان ۵۴ و مسافر کشی

پسر دهه ۷۰ :پراید و دختر بازی

پسر دهه ۸۰ :پژو و تصادف منجر به فوت

طنز جدید خنده دار

دختر دهه ۶۰ :طلاق بعد از ۱۰ سال آنهم یک در ۱۰۰۰

دختر دهه ۷۰ :طلاق بعد از ۵ سال آنهم یک در ۱۰۰

دختر دهه ۸۰ :طلاق بعد از ۶ ماه الی یک سال آنهم یک در۵

طنز جدید خنده دار

جوان دهه ۶۰ :خدایا آبروی مرا حفظ کن

جوان دهه ۷۰ :خدایا پول منو زیاد کن طنز خنده دار

جوان دهه ۸۰ :کارت سوخت داری داداش?!

طنز مقایسه دختران و پسران

طنز مقایسه دختران و پسران

طنز جدید خنده دار

جوان دهه ی ۶۰:تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست

جوان دهه ی ۷۰:تا خون در رگ ماست خامنه ای رهبر ماست جوک خنده دار

جوان دهه ۸۰:اینا رو ولش .ایران رو بکنیم مثل امریکا

امیدواریم از این مطلب طنز جالب درباره دختر پسرهای دهه های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ لذت برده باشید.